Non-English Information About 311

Español

311 Información en Español (pdf)

311 Preguntas y Respuestas (pdf)

Hmoob

Ua tsaug rau 311 (pdf)

Lus nug thiab lus teb (pdf)

Lao

Oromo

Galani 311 ha Gahuu (pdf)

Gaffii fi Deebii (pdf)

Soomaaliga

Mahaddana waxaa leh lambarka 311 (pdf)

Su'aalo iyo Jawaabo (pdf)

Vietnamese

Minneapolis 311 hiện đang hoạt động. (pdf)

Các Thắc Mắc và Giải Đáp (pdf)

Last updated Sep 27, 2011