Su’aalaha joogtada ah ee ku saabsan Tirakoobka sanadka 2010ka

Muxu yahay Tirakoobka?

Tirakoobka wa xisaabin lagu sameeynaayo dadka ku nool dalkaan maraykanka. Dawladda Maraykanka 10kii sano mar bay sameeysa Tirakoob. Tirakoobka in la sameeyo waxa dhigaya sharciga u degsan dalka Maraykan ka.

Maxay muhiin u tahay in dadka la tiriyo?

Wa waajib in la tiriyo qof walba. Lambarada caddeynaye tirada dadka waxay ku lug yeelanaysa ama ay saameynaysa deeqda la siin-laha mujtamacyadeena xaga Nabadgelyada, Waxbarashada, iyo xafiisyada qaabilsan helitaanka waxyaabaha aad u baahanatay adiga iyo reerkaada.

Waxa laga qiyaasqaadanaya inta kuraasta Golaha Congresska Mareykanka uu Gobolkasto helaayo. Gobolka Minnesota waxuu ku leeyahay Golaha Congresska Maraykanka sideed kursi. Tirakoobka 2010ka waxa laga go’aansanaya inta kurasood ee Golaha Congresska Maraykanka Gobolka Minnesota uu ku yeelandoona tobanka sano ee soo socda. Sanadkaan waxa ka dhiman 2.000 qof oo kaliya oo aan ku waynkarno ama ku luminkaro hal kursi ee Golaha Congresska Maraykanka.

Goorma Tirakoobka la qabanaya?

Tirakoobka 2010ka waxu dhicidoona bisha April 1, 2010. Waxa loo diridoona suaalo cinwaan kasto ee waddanaka ku yaalla. Xafiiska Tirakoobka ee qaabilsan dawladda Maraykanka asagoo la kaashanaya dawladaha hoose waxay kawada shaqeeynayaan in la helo cinwaanada oo dhan.

Sidee Xafiiska Tirakoobka Maraykanka uu noo xisaaba?

Warqadaha qaabilsan Tirakoobka aya la diraya seddex todobaad ka hore maalinta loo yaqaano Maalinta Tirakoobka: April 1, 2010. Dadka loo diray foomka Tirakoobka intay soo buuxiyaan kana soo jawaabaan su’aalahaasi ku qoron foomkaasi ayey did ugu soo dirayaan xafiiska Maraykanka u qaabilsan Tirakoobka.

Reeraha aan ka soo jawaabin waxa wicidoona ama booqandoona shaqaalaha ka tirsan xafiiska dadka tiraya illa bisha Luulyo 2010ka.

Warka aan bixiyey ma ahaanaya mid aan qofna lala wadaagin?

Ha, Xafiiska Maraykanka u qaabilsan tirinta dadka, sharci ahaan wa in u ilaaliyo warkaada khaas ah iyo in aan qofna lala wadaagin. Qofna lalama wadaagikaro xita dawladda, oo ka mid ah Immigrashanka, Xafiiska guryaha qaabilsan, iyo xafiisyada kale. Hadii aad u baahato faafaahin dheeraad ah oo ku saansan xajinta illalinta akhbaartaada iyo online privacy waxaad gasha www.census.gov/privacay/

Tirakoobka saxan waxuu ku xiran yahay hadba sidaad gacan u siiso iyo in aad aaminto ama aad daacad u noqoto, Xafiiska Maraykanka u qaabilsan Tirakoobka waxuu ku ballan qaadaya in uu ilaaliyo xafidaada warka aad siisay. Waxii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan fiiri Xafiiska Maraykanka Tirakoobka u qaabilsan xafidaada.

Sidee baan ku helikara war dheeri ah?

Warka ku saabsan Tirakoobka 2010ka ee Minneapolis markasto waxa lagu soo qoraya bogaan. Waxa kale aad e-mail u dirikarta [email protected].

War dheeri ahna waxaad ka helikarta websiteka www.census.gov/2010census/

Last updated Nov 1, 2016

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo